فایل ورد مقاله تاثير تراکم و زمان جوانه زني علف هرز تاج خروس بر اجزاء عملکرد ذرت

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تاثير تراکم و زمان جوانه زني علف هرز تاج خروس بر اجزاء عملکرد ذرت دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تاثير تراکم و زمان جوانه زني علف هرز تاج خروس بر اجزاء عملکرد ذرت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تاثير تراکم و زمان جوانه زني علف هرز تاج خروس بر اجزاء عملکرد ذرت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تاثير تراکم و زمان جوانه زني علف هرز تاج خروس بر اجزاء عملکرد ذرت :


محل انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
حبیب رضا کاکائی مطلق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مجتبی یوسفی راد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:
ذرت یک گیاه زراعی عمده محسوب میگردد که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به مصرف انسان میرسد. اثرات متقابل رقابتی گیاهان تحت تاثیر آرایش فضایی و تناسب اجزای گیاه و همچنین شکل رشد و سن گیاه قرار دارد. گونه علفهای هرز و تراکم نسبی و مدت زمانی که علفهای هرز در کنار گیاه زراعی رقابت مینماید از مهمترین فاکتورهایی است که میزان تداخل و رقابت علفهای هرز با گیاه زراعی را تعیین مینماید. در این راستا آزمایشی در سال 1391 در شهرستان ساوه انجام شد که در آن اثر چهار تراکم (0، 2، 3، 5 بوته در متر مربع) و سه زمان جوانه زنی علف هرز تاج خروس (همزمان با ذرت، یک هفته پس از جوانه زنی ذرت و دو هفته پس از جوانه زنی ذرت) بر عملکرد ذرت دانه ای مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش مذکور به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد ونتایج حاصل نشان داد تیمار تراکم بیشترین تاثیر را بر روی عملکرد دارا میباشد. عملکرد تحت تاثیر دانه در ردیف بلال کاسته می گردد که این فاکتور تحت تاثیر هر دو تیمار (زمان و تراکم) میباشد. عملکرد دانه ذرت در تیمار تراکم تاج خروس 2، 3، 5 بوته در متر مربع به ترتیب 19، 27 و 31 درصد کاهش یافت. اثر زمان جوانه زنی علف هرز تاج خروس در کاهش عملکرد محصول دانه و بیوماس به ترتیب 1 تا 3 درصد و 12/4 تا 22 درصد بود.

توضیحات بیشتر