فایل ورد مقاله تاثير تنش شوري بر برخي شاخص هاي بيوشيميايي گياه لوبيا چيتي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تاثير تنش شوري بر برخي شاخص هاي بيوشيميايي گياه لوبيا چيتي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تاثير تنش شوري بر برخي شاخص هاي بيوشيميايي گياه لوبيا چيتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تاثير تنش شوري بر برخي شاخص هاي بيوشيميايي گياه لوبيا چيتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تاثير تنش شوري بر برخي شاخص هاي بيوشيميايي گياه لوبيا چيتي :


محل انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
سیده مرضیه نوربخش سامانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد.
موسی ذاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد.
مهدی براتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد.
عبدالرحمان محمدخانی – استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده:
به منظور بررسی اثرات تنش شوری بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه لوبیا چیتی، آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در سال 1392 در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد- واحد شهرکرد اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل شوری با نمک NaCl در 4 سطح (صفر، 40، 80، 120 میلی مولار) بود. صفات مورد بررسی شامل کلروفیلa،b، نسبت کلروفیل a/b نسبت کلروفیل کل a/، نسبت کلروفیل کل b/، کلروفیل کل، کارتنوئیدو پرولین بود. نتایج این تحقیق نشان داد اثر تنش شوری تاثیر معنی داری روی کلروفیل a، نسبت کلروفیلa/b،نسبت کلروفیل کل a/، نسبت کلروفیل کل b/، کلروفیل کل، کارتنوئید گیاه لوبیا داشت ولی روی کلروفیل b و پرولین تاثیر معنی داری نداشت و به طور کلی با افزایش غلظت شوری کلروفیل a، نسبت کلروفیل a/b،نسبت کلروفیل کل a/، نسبت کلروفیل کل b/، کلروفیل کل، کارتنوئید کاهش پیدا کرد.

توضیحات بیشتر