فایل ورد مقاله تاثير تنش شوري بر شاخص هاي رويشي و زايشي گياه لوبيا چيتي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تاثير تنش شوري بر شاخص هاي رويشي و زايشي گياه لوبيا چيتي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تاثير تنش شوري بر شاخص هاي رويشي و زايشي گياه لوبيا چيتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تاثير تنش شوري بر شاخص هاي رويشي و زايشي گياه لوبيا چيتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تاثير تنش شوري بر شاخص هاي رويشي و زايشي گياه لوبيا چيتي :


محل انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
سیده مرضیه نوربخش سامانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد.
موسی ذاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد.
مهدی براتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد.
عبدالرحمان محمدخانی – استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده:
به منظور بررسی اثرات تنش شوری بر خصوصیات رویشی و زایشی گیاه لوبیا چیتی،آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در سال 1392 در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد -واحد شهرکرد اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل شوری با نمکNaCl در 4 سطح (صفر، 40، 80 و 120 میلی مولار) بود.صفات مورد بررسی شامل وزن تر و خشک کل گیاه، ریشه، اندام هوایی، ساقه، برگ، نسبت وزن تر برگ به وزن خشک برگ، نسبت وزن تر ساقه به وزن خشک ساقه، نسبت وزن تر برگ به وزن تر ساقه، نسبت وزن تر کل به وزن خشک کل، تعداد گل، تعداد کل برگ، تعداد برگ خشک، ارتفاع گیاه، تعداد دانه، طول میوه، عرض میوه، طول برگ،عرض برگ، نسبت طول برگ به عرض برگ و نسبت طول میوه به عرض میوه بود. نتایج این تحقیق نشان داد اثر تنش شوری تاثیر معنی داری بر وزن تر و خشک کل گیاه، اندام هوایی، ساقه، وزن تر برگ، وزن خشک ریشه، نسبت وزن تر برگ به وزن خشک برگ، نسبت وزن تر ساقه به وزن خشک ساقه، نسبت وزن تر برگ به وزن تر ساقه، نسبت وزن تر کل به وزن خشک کل، تعداد گل، تعداد کل برگ، تعداد برگ خشک، ارتفاع گیاه، تعداد دانه، طول برگ،عرض برگ داشت ولی روی نسبت طول برگ به عرض برگ و نسبت طول میوه به عرض میوه، وزن خشک برگ، وزن تر ریشه تاثیر معنی داری نداشت و به طور کلی با افزایش غلظت شوری صفات رویشی و زایشی گیاه لوبیا چیتی کاهش پیدا کرد.

توضیحات بیشتر