فایل ورد مقاله تعيين و مقايسه نگرش و عملکرد پرستاران با گسترش سيستم هاي اطلاعاتي و ارتباطات در خصوص مديريت تعارض

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تعيين و مقايسه نگرش و عملکرد پرستاران با گسترش سيستم هاي اطلاعاتي و ارتباطات در خصوص مديريت تعارض دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تعيين و مقايسه نگرش و عملکرد پرستاران با گسترش سيستم هاي اطلاعاتي و ارتباطات در خصوص مديريت تعارض  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تعيين و مقايسه نگرش و عملکرد پرستاران با گسترش سيستم هاي اطلاعاتي و ارتباطات در خصوص مديريت تعارض،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تعيين و مقايسه نگرش و عملکرد پرستاران با گسترش سيستم هاي اطلاعاتي و ارتباطات در خصوص مديريت تعارض :


محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
فرشید رادفر – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور تهران
جیران زبردست – کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:
زمینه و هدف: گسترش سیستم های اطلاعاتی و ارتباطات آثار بسیار مثبتی را در زمینه های گوناگون علمی، اجتماعی و اقتصادی در جوامعی که از این سیستم ها به طور گسترده بهره مند گشته اند بر جا گذاشته است و این تأثیرات موجب تغییرات بنیادین در نگرش سنتی در سازمان های امروزی به خصدوص دانشدگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور گردیده است. این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه نگرش و عملکرد پرستاران با گسترش سیستم های اطلاعاتی و ارتباطات در خصوص مدیریت تعارض در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است.روش کار: در این مطالعه مقطعی تعداد 50 نفر شامل پرستار که بطور تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 30 سؤال، انجام گرفت. جهت پردازش داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد.نتایج: این پژوهش نشان داد که 50 پرستار ادعا میکنند که از سبک سازش در مدیریت تعارض در مورد سیستم های اطلاعاتی و ارتباطات استفاده می کنند. پرستاران معتقد بودند که از سبک مصالحه و سبک حل مسئله برای حل تعارضات سازمانی در خصوص استفاده از سیستم های اطلاعاتی و ارتباطات در پرستاری قابل استفاده نیست.نتیجه گیری: مراکز دانشگاهی و بویژه دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان رکنی مهم و اساسی در امر آموزش و ارتقای سطح دانش و آگاهی های بهداشتی و درمانی در کشور می باشند. بخصوص که متولی امر بهداشت و درمان و ارتقای سطح سلامت در جامعه هستند و بایستی همگام با تحولات جهانی، خود نیز سر منشاء تحولات تازه تری باشند با این دیدگاه که سیستم های اطلاعاتی به عنوان ابزاری مؤثر و یک منبع استراتژیک در سازمان های آموزشی، بهداشتی و درمانی مورد استفاده قرار می گیرند و با بهره گیری از این ابزارها باید بده گونه ای عمل کنند که علاوه بر ایجاد رضایت در مشتریان (داخلی و خارجی) خود از جریان فنآوری روز دنیا نیز فاصله نگیرند.این پژوهش نشان داد پرستارانی که دارای سبک سازش و مصالحه در استفاده از سیستم های اطلاعاتی و ارتباطات در پرستاری بودند عملاً از این شیوه مصالحه بهره نمی گرفتند.

توضیحات بیشتر