فایل ورد مقاله بازشناسي مستقل از ديد رفتار بر اساس قالب هاي حرکت سهبعدي وزندهي شده

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بازشناسي مستقل از ديد رفتار بر اساس قالب هاي حرکت سهبعدي وزندهي شده دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بازشناسي مستقل از ديد رفتار بر اساس قالب هاي حرکت سهبعدي وزندهي شده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بازشناسي مستقل از ديد رفتار بر اساس قالب هاي حرکت سهبعدي وزندهي شده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بازشناسي مستقل از ديد رفتار بر اساس قالب هاي حرکت سهبعدي وزندهي شده :


محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
سمیرا کلانتری – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
علی آقاگل زاده – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
همایون موتمنی – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:
این مقاله با ارائهی روشی مبنی بر ارزشگذاری وکسلهای موجود در(Motion History Volume) MHVبه وزندهی قالب های حرکت میپردازد. سپس جهت برقراری بازشناسی مستقل از دید رفتار، از تبدیلات فوریه استوانهای بر روی این قالب هایحرکت استفاده میکند. همچنین در فاز دستهبندی و پس از بهکارگیری الگوریتمهای کاهش بعد، به معرفی معیار شباهتی قدرتمند بین بردار توصیفگر نمونهی آزمایشی و بردارهای توصیفگر حاصل از نمونههای آموزشی میپردازد. نتایج تحقیقات بر روی پایگاه داده چند-دیدیIXMASنشان داده است که بهکارگیری این معیار شباهت بر روی بردارهای توصییف گیری که از روی قالب های حرکت وزندار بهدست آمدهاند، عملکرد بهتری را نسبت به روشهای پیشین در نرخ بازشناسی دارا میباشد

توضیحات بیشتر