فایل ورد مقاله تاثير زمان برداشت بر ميزان اسيديته، درصد روغن و ميزان اولئيک اسيد زيتون رقم زرد (Olea europea L. cv. Zard)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تاثير زمان برداشت بر ميزان اسيديته، درصد روغن و ميزان اولئيک اسيد زيتون رقم زرد (Olea europea L. cv. Zard) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تاثير زمان برداشت بر ميزان اسيديته، درصد روغن و ميزان اولئيک اسيد زيتون رقم زرد (Olea europea L. cv. Zard)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تاثير زمان برداشت بر ميزان اسيديته، درصد روغن و ميزان اولئيک اسيد زيتون رقم زرد (Olea europea L. cv. Zard)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تاثير زمان برداشت بر ميزان اسيديته، درصد روغن و ميزان اولئيک اسيد زيتون رقم زرد (Olea europea L. cv. Zard) :


محل انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
سعیده کیوانفر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی-گرایش میوه کاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
داود هاشم آبادی – استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
بهزاد کاویانی – استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
زهرا یوسفی – معاون مرکز تحقیقات زیتون رودبار

چکیده:
زیتون (Olea europea L.) از گیاهان دو لپه با گل های کامل از تیره زیتون سانان Oleaceae و حنس Olea است. زیتون یکی از مهمترین درختان میوه در دنیا است. به منظور بررسی تأثیر زمان برداشت بر کیفیت روغن و میوه زیتون europea L. cv. Zard)Olea) آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با تیمار زمان برداشت در شش زمان (91/8/3، 91/8/10، 91/8/17، 91/9/1، 91/9/1، 91/9/8) در سه تکرار و مجموعاً 18 پلات آزمایشی شد. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر زمان برداشت بر صفات اندازه گیری شده در سطح 5 یا 1 درصد آماری معنی دار بود. مقایسه میانگین داده ها نشان داد که تیمار b1 (91/8/3) با 0/153 درصد و تیمار b2 (91/8/10) با 0/263 درصد نسبت به سایر تیمارها برتری داشتند. و میزان اسیدیته کل را به نحو محسوسی کاهش دادند. همچنین تیمارهای b5(91/8/24)، b2(91/8/10) با ترتیب 77/89درصد و 74/58 درصد اسید اولئیک بهترین تیمارها بودند و نسبت به سایر تیمارها میزان اولئیک اسید را افزایش دادند و تیمار b6(91/9/8) با 0/58 درصد نسبت به سایر تیمارها بالاترین میزان روغن را به خود اختصاص داد.

توضیحات بیشتر