فایل ورد مقاله تاثير سطوح استوسرنيگون بر کارايي انتقال ژن گياه به (Cydonia oblonga)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تاثير سطوح استوسرنيگون بر کارايي انتقال ژن گياه به (Cydonia oblonga) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تاثير سطوح استوسرنيگون بر کارايي انتقال ژن گياه به (Cydonia oblonga)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تاثير سطوح استوسرنيگون بر کارايي انتقال ژن گياه به (Cydonia oblonga)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تاثير سطوح استوسرنيگون بر کارايي انتقال ژن گياه به (Cydonia oblonga) :


محل انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
اسماء پارسائی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی اکبر حبشی – عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی تهران
بهزاد قره یاضی – عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
حمیدرضا زمانی زاده – عضو هئیت علمی گروه بیماری های گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
انتقال ژن با استفاده از اگروباکتریوم نیازمند فعال شدن ژن های vir است. استوسرنیگون دارای بالاترین تاثیر در القای فعالیت این ژن هاست. القای ژنهای بیماری زا تحت شرایط in vitro با افزودن ترکیبات شیمیایی القاگر منجر به گسترش فرایند تراریختی در گیاه می شود. در این پژوهش به منظور به دست آوردن گیاه به تراریخت، انتقال ژن به ریزنمونه های دمبرگ با استفاده از روش اگروباکتریوم صورت گرفت. انتقال ژن از طریق همکشتی با سویه LBA4404 اگروباکتریوم حاوی وکتور pBI121 و دارای ژن القا کننده مقاومت به بیماری آتشک انجام شد. در این آزمایش از دو غلظت استوسرینگون M 100 و M 200 در محیط تلقیح باکتری به منظور تراریختی ژنوتیپ KVD2 رقم اصفهان در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. ارزیابی گیاهان توسط PCR انجام و تراریختی آنها تأیید شد. نتایج نشاندهنده آن است که بیشترین کارایی در حضور M 400 استوسرنیگون در محیط تلقیح بود.

توضیحات بیشتر