فایل ورد مقاله تاثير سطوح مختلف پودر گل ختمي ( Althaea officinalis ) بر پاسخ هاي ايمني همورال و برخي فراسنجه هاي بيوشيميايي سرم خون در جوجه هاي گوشتي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تاثير سطوح مختلف پودر گل ختمي ( Althaea officinalis ) بر پاسخ هاي ايمني همورال و برخي فراسنجه هاي بيوشيميايي سرم خون در جوجه هاي گوشتي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تاثير سطوح مختلف پودر گل ختمي ( Althaea officinalis ) بر پاسخ هاي ايمني همورال و برخي فراسنجه هاي بيوشيميايي سرم خون در جوجه هاي گوشتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تاثير سطوح مختلف پودر گل ختمي ( Althaea officinalis ) بر پاسخ هاي ايمني همورال و برخي فراسنجه هاي بيوشيميايي سرم خون در جوجه هاي گوشتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تاثير سطوح مختلف پودر گل ختمي ( Althaea officinalis ) بر پاسخ هاي ايمني همورال و برخي فراسنجه هاي بيوشيميايي سرم خون در جوجه هاي گوشتي :


محل انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
مهربد شریفی پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مجید طغیانی – دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ( اصفهان)
کیوان کرکوی – دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:
این پژوهش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف پودر گل ختمی بر فراسنجه های بیوشیمیایی سرم خون و پاسخهای ایمنی در جوجه های گوشتی در مقایسه با آنتیبیوتیک محرک رشد (فلاووفسفولیپول) انجام شد. در این آزمایش 240 قطعه جوجه گوشتی یکروزه سویه ی راس 308 وزن شده و بصورت تصادفی به 20 گروه 12 تایی تقسیم و سپس با وجود 5 تیمار آزمایشی هر 4 گروه بصورت تصادفی به یکی از تیمارهای آزمایشی اختصاص داده شدند. جوجه های گوشتی سطوح 5 گرم، 7/5 گرم و 10 گرم در کیلوگرم خوراک از پودر خشک گل ختمی را در مقایسه با آنتیبیوتیک محرک رشد فلاووفسفولیپول دریافت کردند. عیار پادتن تولیدی سرم خون علیه ویروس نیوکاسل و آنفولانزا و گلبول قرمز شسته شده ی گوسفندی در سن 30 روزگی اندازه گیری شد. در سن 42 روزگی غلظت فراسنجه های بیوشیمیایی سرم خون تعیین گردید. نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که استفاده از تیمارهای آزمایشی هیچگونه اثر مثبتی بر عیار پادتن تولیدی بر علیه ویروس نیوکاسل، آنفولانزا، و گلبول قرمز شسته شدهی گوسفندی نداشت. استفاده از آنتیبیوتیک باعث کاهش معنی دار نسبت آلبومین به گلوبولین گردید( P<0/05). استفاده از 10 گرم در کیلوگرم پودر گل ختمی موجب افزایش معنی دار تریگلیسیرید و کاهش معنی دار لیپوپروتیینهای با چگالی پایین گردید ( P<0/05). نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که پودر گل ختمی جایگزین مناسبی برای آنتیبیوتیکهای محرک رشد نمی باشد.

توضیحات بیشتر