فایل ورد مقاله به کارگيري الگوريتم بهينه سازي ژنتيک درتعيين بهينه رزرو چرخان با حضوربرنامه پاسخ گويي بار

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله به کارگيري الگوريتم بهينه سازي ژنتيک درتعيين بهينه رزرو چرخان با حضوربرنامه پاسخ گويي بار دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله به کارگيري الگوريتم بهينه سازي ژنتيک درتعيين بهينه رزرو چرخان با حضوربرنامه پاسخ گويي بار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله به کارگيري الگوريتم بهينه سازي ژنتيک درتعيين بهينه رزرو چرخان با حضوربرنامه پاسخ گويي بار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله به کارگيري الگوريتم بهينه سازي ژنتيک درتعيين بهينه رزرو چرخان با حضوربرنامه پاسخ گويي بار :


محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
سیدمحمود مهدوی – بخش برق دانشکده فنی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
مسعود رشیدی نژاد – بخش برق دانشکده فنی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
امیر عبداللهی – بخش برق دانشکده فنی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
هادی صادقی – بخش برق دانشکده فنی دانشگاه شهیدباهنرکرمان

چکیده:
تعین سطح قابل قبولی ازریسک درشبکه های قدرت و انتخاب راه حل منطقی برای کاهش آن نیازمند توسعه مدلها و ابزارهای تصمیم گیری است پس ازتجدیدساختاردرصنعت برق رسیک و قابلیت اطمینان تبدیل به مفاهیمی بااهمیت روزافزون شده اند بوطریکه محیط رقابتی جدید شرکت های برق را به بهره برداری ازسیستم های دقرت درحداکثر ظرفیت ممکن واداشته که کاهش قابلیت اطمینان سیستم را درپی دارد ازسوی دیگر باافزایش روزافزون اهمیت برنامه های مدیریت تقاضا درسالهای اخیر و به تبع استفاده ازاین برنامه ها توسط شرک های برق ناشی ازبحثهای اقتصادی مربوطه نقش برنامه های پاسخ به تقاضا DRPS برقابلیت اطمینان بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته است درمقاله پیشروبه تعیین دوفاکتورمهمدراین راستا یعنی پادایش بهینه پرداختی به مشترکین که بار آنها قطع شده و رزرو چرخان به منظور حفظ قابلیت اطمینان سیستم پرداخته میشود چهارچوب پیشنهادی برروی شبکه 24باس استاندارد IEEE ازمایش و نتایج آن ازدیدگاه های مزبور ارزیابی میشود حل مسئله بهینه سازی حاصل نیزبااستفادها زالگوریتم ژنتیک که توانمندی و کارامدی آن درحل مسائل مقیدوپیچیده شناخته شده است صورت میگردد

توضیحات بیشتر