فایل ورد مقاله تاثير عصاره آبي گياه کنجد (Sesamun Indicum) بر پارامتر هاي اصلي تحرک در محيط رقيق کننده اسپرم قوچ افشاري

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تاثير عصاره آبي گياه کنجد (Sesamun Indicum) بر پارامتر هاي اصلي تحرک در محيط رقيق کننده اسپرم قوچ افشاري دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تاثير عصاره آبي گياه کنجد (Sesamun Indicum) بر پارامتر هاي اصلي تحرک در محيط رقيق کننده اسپرم قوچ افشاري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تاثير عصاره آبي گياه کنجد (Sesamun Indicum) بر پارامتر هاي اصلي تحرک در محيط رقيق کننده اسپرم قوچ افشاري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تاثير عصاره آبي گياه کنجد (Sesamun Indicum) بر پارامتر هاي اصلي تحرک در محيط رقيق کننده اسپرم قوچ افشاري :


محل انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
احسان جوهری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش فیزیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،( اصفهان )
اکبر پیرستانی – استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،) اصفهان (
فریبرز معطر – استاد تمام داروسازی و فارماکولوژی گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
هادی فتح الهی – کارشناس ارشد دزیمتری و پرتودهی، پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای( کرج – سازمان انرژی اتمی ایران)

چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر عصاره آبی گیاه دارویی کنجد در محیط رقیق کننده اسپرم قوچ افشاری بر پارامترهای اصلی تحرک اسپرم می باشد. در این تحقیق از 4 راس قو افشاری 3 تا 4 ساله بلا میلانگین وزن 50 ±5 کیلوگرم توسط محرک الکتریکی اسپرم گیری گردید. پس از عصاره گیری از گیاه دارویی کنجد با غلظت های 1%، 3% و 5% هر کدام به طور مجزا به محیط رقیق کننده اسپرم افزوده شد و یک گروه نیز به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. پارامترهای اصلی تحرک اسپرم که شامل حرکت های (D،C،B،A) می باشند پس از انجام تهیه نمونه اسپرم در زمان صفر (بلافاصله پس از انزال) و 24 ساعت بعد از انزال توسط نرم افزار CASA مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عصاره کنجد درسطح 5% در پارامتر A در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری را نشان می دهد(P>1.15). در پارامتر B سلطح 5% دارای تفاوت معنی داری با گروه کنترل می باشد(P>1.15). در حرکت C در کلیه سطوح و گروه کنترل تفلوت معنی داری ملاحظه نشد هر چند در سطوح روند افزایشی را نشان می دهد و سلطح 5% بیشتر از گروه کنترل می باشد. در پارامتر D باز هم سطح 5% کاهش معنی داری را نسبت به گروه کنترل نشان می دهد(P<1.15). نمونه های گرفته شده درزمان دوم یعنی 24 ساعت مجددا مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج نشان می دهد که پارامتر A در سطح 5% با گروه کنترل و در پارامتر B سطح 1% با گروه کنترل دارای تفاوت معنی داری می باشد (P<1.15). در پارامتر C نیز سطح 1% به صورت کاهش معنی داری با سطح 5% می باشد و در پارامتر D نیز سطح 1% باز هم کاهش معنی داری با گروه کنترل و دیگر گروه های آزمایشی دارا می باشد (P<1.15). نتیجه گیری می گردد که عصاره گیاه کنجد در سطح 5% در مقایسله با سایر سطح ها و گروه کنترل در بلافاصله بعد از انزال و 24 ساعت بعد از انزال بهتر عمل نموده است و با توجه به میزان استاندارد در رابطه با تحرک اسپرم، عصاره کنجد قابل قبول و دارای تاثیر مطلوب بر اسپرم قو افشاری می باشد.

توضیحات بیشتر