فایل ورد مقاله تاثير کاربرد زئوليت و باکتري هاي محرک رشد بر عملکرد کمي و کيفي گياه دارويي زنيان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تاثير کاربرد زئوليت و باکتري هاي محرک رشد بر عملکرد کمي و کيفي گياه دارويي زنيان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تاثير کاربرد زئوليت و باکتري هاي محرک رشد بر عملکرد کمي و کيفي گياه دارويي زنيان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تاثير کاربرد زئوليت و باکتري هاي محرک رشد بر عملکرد کمي و کيفي گياه دارويي زنيان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تاثير کاربرد زئوليت و باکتري هاي محرک رشد بر عملکرد کمي و کيفي گياه دارويي زنيان :


محل انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
عباس هانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
سمیه سادلجی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
نازیلا خرسندی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان

چکیده:
زئولیت ها به دلیل توانایی بالا در جذب آب و ظرفیت تبادل کاتیونی زیاد می تواند باعث بهبود رشد گیاه شوند و کاربرد کودهای زیستی جهت افزایش تولید و حفظ حاصلخیزی پایدار خاک دارای اهمیت ویژه ای در نظام های کشاورزی پایدار هستند. این مطالعه در سال 1392 با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف زئولیت و تلقیح باکتری های محرک رشد بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی زنیان در شرایط کشت گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل کودزیستی نیتروکسین در 2 سطح (0 و 0002 میلی لیتر در کیلوگرم خاک) و زئولیت در 3 سطح (0، 003 و 006 کیلوگرم در خاک) بودند. نتایج نشان داد تلقیح کود زیستی نیتروکسین به جز تعداد شاخه فرعی، درصد اسانس، سیمنن، گاما ترپینن و تیمول بر سایر صفات اندازه گیری شده تاثیر معنی داری (P<0.01) داشت. وزن تر و خشک بوته، تعداد چتر در بوته، تعداد چترک در چتر، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و اسانس و بتا پینن به سبب تلقیح کود زیستی نیتروکسین افزایش یافت در حالیکه وزن تر و خشک ریشه، تعداد شاخه فرعی، درصد اسانس، آلفاتوجن، بتا میرسن وآلفاترپینن کاهش یافت. کاربرد زئولیت موجب افزیش وزن تر وخشک بوته، تعداد چتر در بوته، تعداد چترک در چتر و عملکرد دانه، درصد و عملکرد اسانس، تیمول و آلفا ترپینن در مقایسه با شاهد شد.

توضیحات بیشتر