فایل ورد مقاله به کارگيري منطق قياس فرضي در حل مسئله ي مين ياب

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله به کارگيري منطق قياس فرضي در حل مسئله ي مين ياب دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله به کارگيري منطق قياس فرضي در حل مسئله ي مين ياب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله به کارگيري منطق قياس فرضي در حل مسئله ي مين ياب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله به کارگيري منطق قياس فرضي در حل مسئله ي مين ياب :


محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
راضیه فیض آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، گروه مهندسی کامپیوتر ومکاترونیک ، تهران، ایران
سعید ستایشی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:
مسئلهی مین یاب یک بازی ساده و یک نفره است که پژوهشگران حوزهی هوش مصنوعی به این دلیل به آن علاقمند هستندکه این مسئله را یکی از مسا ئل ردهیNP-Completeبه شمار میآورند و ارا یه الگوریتمی که در حل این مسئله کارآمدترباشدازاهمیت ویژهای برخوردار اسئت اکنون رهیافتهای مختلفی برای حل این مسئله پیشنهادشده است که بصورت مختصردراین مقاله به آنها اشاره میشود، همچنین الگوریتمی مبتنی بر منطق قیاسی و قیاس فرضی پیاده سازی شدهاست معرفی میگردد منطق قیاس فرضی نوعی استنتاج با فرض ارایه ی بهترین تبیین است که دربسیاری ازمسائل علوم کامپیوتری به کارگرفته می شود نتایجحاصل از بهکارگیری این الگوریتم در حل مسئله ی مینیاب با راهبردهای دیگر انجام یافته مقایسه شدهاست و با توجه به چندین معیار، بهبود کارآیی این الگوریتم نسبت به نمونههای مورد مقایسه نشان داده شده میشود

توضیحات بیشتر