فایل ورد مقاله تاثير کلريد پتاسيم بر جذب کادميوم توسط کلزا و ذرت

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تاثير کلريد پتاسيم بر جذب کادميوم توسط کلزا و ذرت دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تاثير کلريد پتاسيم بر جذب کادميوم توسط کلزا و ذرت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تاثير کلريد پتاسيم بر جذب کادميوم توسط کلزا و ذرت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تاثير کلريد پتاسيم بر جذب کادميوم توسط کلزا و ذرت :


محل انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
زهرا قربانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک شناسی گروه آب و خاک دانشگاه زابل
احمد غلامعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک شناسی گروه آب و خاک دانشگاه زابل
امیر لکزیان – استاد گروه خاک شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالفضل عباسپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد

چکیده:
آلودگی خاکها در اثر فعالیتهای انسان، یکی از خطرات مهم زیست محیطی است. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر کلرید پتاسیم بر جذب کادمیوم و ارتقای گیاهپالایی توسط کلزا و ذرت در خاکآلوده به کادمیوم اجرا شد. این تحقیق به صورت فاکتوریل کامل تصادفی با 3 سطح کادمیوم (صفر، 15 و 30 میلی گرم در کیلوگرم) از منبع نیترات کادمیوم و 4 سطح پتاسیم (صفر، 100، 200 و 300 میلی گرم در کیلوگرم پتاسیم) از منبع کلرید پتاسیم در سه تکرار صورت گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمارهای کادمیوم و کودهای پتاسیم اثرات معنی داری (p<0/01) بر غلظت کادمیوم ریشه و اندام هوایی گیاهان کلزا و ذرت داشتند. به طوری که بالاترین مقدار جذب کادمیوم با مصرف 300 میلی گرم در کیلوگرم به صورت کلرید پتاسیم توسط ریشه گیاه ذرت به دست آمد.

توضیحات بیشتر