فایل ورد مقاله تاثير کود سولفات پتاسيم بر جذب سرب + کادميوم در گياه ذرت

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تاثير کود سولفات پتاسيم بر جذب سرب + کادميوم در گياه ذرت دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تاثير کود سولفات پتاسيم بر جذب سرب + کادميوم در گياه ذرت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تاثير کود سولفات پتاسيم بر جذب سرب + کادميوم در گياه ذرت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تاثير کود سولفات پتاسيم بر جذب سرب + کادميوم در گياه ذرت :


محل انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
زهرا قربانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک شناسی گروه آب و خاک دانشگاه زابل
سارا جلالی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک شناسی گروه آب و خاک دانشگاه زابل
احمد غلامعلی – استادیار کارشناسی ارشد خاک شناسی گروه آب و خاک دانشگاه زابل

چکیده:
گیاه پالایی یک تکنولوژی ارزان برای پاکسازی محیط از آلودگی با فلزات سنگین است. در این میان سرب و کادمیم اثرات مخربتری بر سلامت انسان دارند . این مقاله به بررسی اثر کود سولفات پتاسیم بر تجمع فلزات سرب و کادمیوم در ریشه و اندامهوایی گیاه ذرت پرداخته است. برای این منظور، پژوهشی به صورت فاکتوریل کامل تصادفی، از تیمارهای کود سولفات پتاسیم در سطح (K1(0)، K2(150) و K3(300) میلیگرم در کیلوگرم) از منبع سولفات پتاسیم و 4 سطح سرب + کادمیوم که شامل ( T1(0+0)، T2(300+0)، T3(0+15) و T4(300+15) میلیگرم در کیلوگرم) از منابع کلرید سرب و نیترات کادمیوم استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که کود سولفات پتاسیم تاثیری معنی داری (P<0/01) بر جذب کادمیوم و سرب ریشه و اندام هوایی داشت. به کارگیری تیمار 300 میلی گرم در کیلوگرم سولفات پتاسیم سبب افزایش میزان جذب کادمیوم و سرب شد ولی تاثیر آن در افزایش غلظت کادمیوم ریشه و اندام هوایی بیشتر از سرب بود.

توضیحات بیشتر