فایل ورد مقاله تاثير کودهاي دامي ،شيميايي و تلفيقي بر صفات فيزيولوژيک تخم بالنگو

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تاثير کودهاي دامي ،شيميايي و تلفيقي بر صفات فيزيولوژيک تخم بالنگو دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تاثير کودهاي دامي ،شيميايي و تلفيقي بر صفات فيزيولوژيک تخم بالنگو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تاثير کودهاي دامي ،شيميايي و تلفيقي بر صفات فيزيولوژيک تخم بالنگو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تاثير کودهاي دامي ،شيميايي و تلفيقي بر صفات فيزيولوژيک تخم بالنگو :


محل انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
سمانه حبیبی – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی باغبانی گرایش گیاهان دارویی – دانشگاه آزاد کرج
حسن حبیبی – استاد دانشگاه شاهد
فتوکیان – استاد دانشگاه شاهد

چکیده:
به منظور بررسی تأثیر کودهای دامی، شیمیایی و تلفیقی بر صفات فیزیولوژیک تخم بالنگو آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در زمین تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شاهد با دو فاکتورکود دامی در 4 سطح (30، 20، 10، 0 تن در هکتار) کود شیمیایی در 4سطح (180، 120، 60، 0 کیلوگرم در هکتار) در سال 1390-91 به اجرا درآمد.پس از برداشت آزمایشات لازم بر روی بذر انجام شد .اسانس گیری با دستگاه کلونجر،روغن گیری با دستگاه سوکسله انجام شدنتایج واریانس نشان داد که اثر کودهی دامی ،شیمیایی وتلفیقی روی در صد اسانس،روغن و فاکتور تورم در سطح 1درصد معنی دار شد..بیشترین درصد اسانس 476% مربوط به کود دامی 10 تن در هکتار و کمترین در صد اسانس 2/39% مربوط به کود شیمیایی 120 کیلو گرم در هکتار می باشد.با افزایش میزان اوره در صد اسانس کاهش می یابد.اسیدهای چرب اشباع شاهد نسبت به تلفیق کود دامی و شیمیایی 10 تن و 60 کیلو گرم در هکتار از 9/41% به 9/62 افزایش پیدا کرد.درصد ترانس از 0/5% به 2/05% افزایش پیدا کرد.اسیدهای چرب تلفیق کود دامی/شیمیایی 20 تن و 120 کیلوگرم در هکتار 655% و در تلفیق کود دامی/شیمیایی 30 تن و 180 کیلوگرم 4/45% شد. با افزایش مقدار کود دامی و شیمیایی مقدار اسیدهای چرب اشباع و ترانس کاهش پیدا کرد.بالاترین فاکتور تورم مربوط به کود دامی 10 تن در هکتار 15/6ml شد.

توضیحات بیشتر