فایل ورد مقاله اصلاح کربن فعال توسط اتيلنديآمين جهت استخراج فاز جامد انتخابي کروم IIIوآهن III

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله اصلاح کربن فعال توسط اتيلنديآمين جهت استخراج فاز جامد انتخابي کروم IIIوآهن III دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله اصلاح کربن فعال توسط اتيلنديآمين جهت استخراج فاز جامد انتخابي کروم IIIوآهن III  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله اصلاح کربن فعال توسط اتيلنديآمين جهت استخراج فاز جامد انتخابي کروم IIIوآهن III،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله اصلاح کربن فعال توسط اتيلنديآمين جهت استخراج فاز جامد انتخابي کروم IIIوآهن III :


محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
آناهیتا دانشیار – کارشناسارشدشیمی تجزیه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، امیدیه،ایران
امیر علم – کارشناسارشدشیمیتجزیه،دانشگاهآزاداسلامیواحدامیدیه،امیدیه،ایران
آیدا دانشیار – دانشجوی کارشناسارشدشیمیتجزیه،دانشگاهآزاداسلامیواحدامیدیه،امیدیه،ایران

چکیده:
درتحقیق حاضر یک روش ساده، حساس و مطمئن برای استخراج فاز جامد و پیش تغلیظ مقادیر جزئی تعدادی از یونهای فلزی نظیر Cr+3 و Fe+3 توسط کربن فعال اصلاح شده توسط اتیلندیآمین به عنووانیک جاذب موثر و کارا گزارش شده است . در این روش لیگاند اتویلن – دیآمین که از قبل بر روی سطح دیواره جواذب کوربن فعوال متصل گردیده بود و بعد از جذب آنالیتها،به طور کمی با 5 میلیلیتر اسید-نیتریک 9 مولار شسته شد و به روش اسپکترومتر جذب اتمی شعله- ای اندازهگیری گردید. پارامترهای تجربی موثر بر سیستم شامل pH ، جهت جذب یونهای کروم و آهن توسط جاذب و مقدار جاذب،نوع،غلظت و حجم شوینده بهینه گردید

توضیحات بیشتر