فایل ورد مقاله بهبود بازشناسي رفتار انسان از طريق ژست هاي بدن با بهکار گيري تبديل کسينوسي گسسته

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بهبود بازشناسي رفتار انسان از طريق ژست هاي بدن با بهکار گيري تبديل کسينوسي گسسته دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بهبود بازشناسي رفتار انسان از طريق ژست هاي بدن با بهکار گيري تبديل کسينوسي گسسته  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بهبود بازشناسي رفتار انسان از طريق ژست هاي بدن با بهکار گيري تبديل کسينوسي گسسته،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بهبود بازشناسي رفتار انسان از طريق ژست هاي بدن با بهکار گيري تبديل کسينوسي گسسته :


محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
معصومه علی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، ساری
علی آقاگل زاده – عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل
همایون موتمنی – عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، ساری

چکیده:
بازشناسی رفتار انسان یکی از موضوعات مهم در بینایی ماشین است و کاربردهای زیادی در رباتیک، نظارت ویدیویی طراحی واسط کاربر دارد. در این مقاله از ترکیب نمایش سراسری و محلی جهت توصیف رفتار استفاده شده است ازbag-of-correlated- poseتوصیف محلی رفتار استفاده شده که بیانگر وابستگی بین Silhouette ها در توالی ویدیویی است تصویرتاریخچه حرکت توسعه یافته بهعنوان توصیف گر سراسری مطرح شده و بیان کاملی از اطلاعات کلی رفتار استSilhouetteفریمهای توالی ویدیو بهعنوان ویژگیهای ورودی توصیف گرها درنظر گرفته می شوند. در این مقاله بهدلیل بالا بودن ابعاد بردار ویژگی از تبدیل کسینوسی گسستهDCT)بهعنوان روشی برای کاهش بعد استفاده شده است. فشردهسازی دادهها اصلیترین ویژگی DCTاست درنتیجه با انتخاب تعداد کمی از ضرایب آن، قادر به بازیابی درصد زیادی از اطلاعات خواهیم بود. ما تعداد ضرایبی را بهکار بردیم که 89 درصداطلاعات بردار را حفظ کند، بههمین دلیل این روش نسبت به روشهای پیشین در پایگاه دادهIXMASبهبود قابل ملاحظه ای داشته و میانگین نرخ شناسایی رفتار را به89/84رسانده است

توضیحات بیشتر