فایل ورد مقاله ارزيابي اثرات ويتامين E و اسيدآمينه سيستئين بر فراسنجه هاي ميکروسکوپي اسپرم گاوميش بعد از انجماد – ذوب با رقيق کننده تريس- زرده تخم مرغ

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله ارزيابي اثرات ويتامين E و اسيدآمينه سيستئين بر فراسنجه هاي ميکروسکوپي اسپرم گاوميش بعد از انجماد – ذوب با رقيق کننده تريس- زرده تخم مرغ دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله ارزيابي اثرات ويتامين E و اسيدآمينه سيستئين بر فراسنجه هاي ميکروسکوپي اسپرم گاوميش بعد از انجماد – ذوب با رقيق کننده تريس- زرده تخم مرغ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله ارزيابي اثرات ويتامين E و اسيدآمينه سيستئين بر فراسنجه هاي ميکروسکوپي اسپرم گاوميش بعد از انجماد – ذوب با رقيق کننده تريس- زرده تخم مرغ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله ارزيابي اثرات ويتامين E و اسيدآمينه سيستئين بر فراسنجه هاي ميکروسکوپي اسپرم گاوميش بعد از انجماد – ذوب با رقيق کننده تريس- زرده تخم مرغ :


محل انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
سحر صالحی محرر – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
مجید کارنما رستمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

چکیده:
برای بررسی تاثیر اسیدآمینه سیستئین و ویتامین E بر اسپرم گاومیش شبه جزیره میانکاله پس از رفع انجماد در قالب طرح کاملا تصادفی از تعداد 10 راس گاومیش نر بالغ در راستای تعیین درصد تحرک، درصد زنده مانی و یکپارچگی آکروزوم اسپرم گیری شد. نمونه ها با رقیق کننده پایه تریس زرده تخم مرغ رقیق شدند و با 3 سطح ویتامین E ا (0/5، 1 و 1/5 میلی مول) و 5 سطح اسید آمینه سیستئین (1، 2/5، 5، 7/5 میلی مول) و رقیق کننده پایه بدون آنتی اکسیدان مخلوط شدند و انجماد انجام گرفت. 30 روز بعد از هر گروه 5 پایوت به صورت تصادفی انتخاب شد و در آب 37 درجه سانتی گراد به مدت 30 ثانیه برای ذوب قرار گرفت. با میکروسکوپ صفحه گرم درصد تحرک اسپرم مشاهده گردید و همزمان بررسیدرصد زنده مانی و یکپارچگی آکروزوم به ترتیب با روش ائوزین_نگروزین و گیمسا صورت گرفت. اختلاف تیمارها با روش آنالیز واریانس یک طرفه ارزیابی گردید. مقایسه میانگین ها با آزمون توکی صورت گرفت. نتایج نشان داد با افزودن ویتامین E و سیستئین تحرک اسپرم افزایش یافت به طوری که بیشترین درصد مربوط به ویتامین E ا 1/5 میلی مول و سیستئین 7/5 میلی مول در مقایسه با گروه شاهد بود. از نظر سلامت آکروزوم اختلاف معنی داری بین گروه ویتامین E، سیستئین با گروه شاهد دیده نشد (0/05>P). بین گروه سیستئین، بیشترین و کمترین درصد زنده مانی در غلظت 7/5 و 1 میلی مول دیده شد و در مقایسه با گروه شاهد کمترین میزان مربوط به شاهد بود . از طرفی گروه ویتامین E با یکدیگر و گروه شاهد اختلاف معنی داری داشتند و کمترین و بیشترین میزان مربوط به گروه شاهد و ویتامین E ا 1/5 میلی مول بود. در کل افزودن ویتامین E و اسیدآمینه سیستئین سبب افزایش درصد تحرک و زنده مانی اسپرم بعد از رفع انجماد شد.

توضیحات بیشتر