فایل ورد مقاله انتقال جرم در تقطير غشايي اسمزي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله انتقال جرم در تقطير غشايي اسمزي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله انتقال جرم در تقطير غشايي اسمزي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله انتقال جرم در تقطير غشايي اسمزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله انتقال جرم در تقطير غشايي اسمزي :


محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
مجتبی صادقی – پتروشیمی بندر امام

چکیده:
تقطیرغشایی اسمزی ، فرآیند غشایی بدون گرمایی جدیدی است که بیشترین غلظت خوراک مایع راتحت شرایط عملیاتی ملایم و آرام فراهم می نماید . در تحقیق مودود ، تاثیرپارامترهای فرآیندی گوناگونی مانند نوع ) غشاهای پلی پروپیلنی و انادازه منافذ0/05و0/2 میکرو متر( ، غلظت ، نرخ جریان عامل اسمزی و دما نسبت به شار تراغشایی مطالعه شده است . آزمایشاتی با سیست های واقعی ) عصاره آناناس / عصاره لیمو شیرین ( در یک مدل غشایی تخت انجام شده است . عامل های اسمزی به نامهای کلریدسدیم و کلرید کلسی در غلظت های مختلفی استفاده شده است . برای هر دو عامل اسمزی ، بیشترین شار تراغشایی در حاداکرر غلظت عامل اسمزی مشاهده شده است . در مقایسه با کلرید سدیم ، بیشترین شار تراغشایی در نمونه ای از کلریدکلسیم مشاهده شده است . مدلمقاومت های سری در مقابل انتقال جرم ، با توجه به مقاومت ایجادشده توسط غشا ولایه های مرزی ) سمت خوراک و پساب ( در نمونه ای از سیستم های واقعی برای زمان آغازین به کار گرفته شده است.مدل میتواندتغییرات شارتراغشایی را نسبت به پارامترهای فرآیندی مختلفی پیش بینی نماید .

توضیحات بیشتر