فایل ورد مقاله اندازه گيري نمکهاي پايدار حرارتي وکاهش آن با رزين آنيوني در آمين واحدهاي تصفيه گازمجتمع پتروشيمي رازي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله اندازه گيري نمکهاي پايدار حرارتي وکاهش آن با رزين آنيوني در آمين واحدهاي تصفيه گازمجتمع پتروشيمي رازي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله اندازه گيري نمکهاي پايدار حرارتي وکاهش آن با رزين آنيوني در آمين واحدهاي تصفيه گازمجتمع پتروشيمي رازي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله اندازه گيري نمکهاي پايدار حرارتي وکاهش آن با رزين آنيوني در آمين واحدهاي تصفيه گازمجتمع پتروشيمي رازي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله اندازه گيري نمکهاي پايدار حرارتي وکاهش آن با رزين آنيوني در آمين واحدهاي تصفيه گازمجتمع پتروشيمي رازي :


محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
ناهید نعمانی – شرکت پتروشیمی رازی
علی سلطان محمدی – شرکت پتروشیمی رازی
حشمت ا; متولی – شرکت پتروشیمی رازی

چکیده:
در واحدهای تصفیه گاز از محلول های آمین برای جداسازی ترکیبات اسیدی مانند CO2 , H2S استفاده میشود . یکی از مشکلات عمومی در شیرین سازی گاز ترش، تشکیل نمک های پایدار حرارتیمی باشد. نمکهای پایدارحرارتی آمین شامل 8 گونه آنیون معدنی SO4-2,S2O3-2C2O4-2,SCN-,Cl-,NO3-,PO4-3,SO3- و اسیدهای آلی ) , مالونات،فرمات،استات( با استفاده از روش یون کروماتوگرافی با دتکتور هدایت سنجی به طور همزمان با ستون Metrosep anion Dual2 ( 4.6 ×75mm ) در دی اتانول آمین واحدهای تصفیه گاز مجتمع پتروشیمی رازی اندازه گیری شد . در روش پیشنهاد شده بهعلت حضور آنیون های آلی ، برای جلوگیری از تداخل کروماتوگرام های یون های تیوسولفات و تیوسیانات و فسفات و اگزالات با تغییر غلظت فازحامل وبهینه سازی غلظت استانداردهای به کار برده شدهوپایداری یون سولفیت با ایزوپروپانول 21 % وبه حداقل رساندن زمان برای خروج 22 گونه آنیونی از ستون کروماتوگرافی ، شرایط مناسب برای اندازه گیری همزمان یونهای معدنی وآلی تنها با یک ستونفراهم شد . اندازه گیری نمک های پایدار حرارتی با روش پیشنهادی در دی اتانول آمین سه واحد تصفیه گاز مجتمع پتروشیمی رازی نشان داد که یون های استات ، فرمات ، مالونات و اگزالات بیشترینغلظت را داشته اند. برای حذف و یا کاهش نمک های پایدار حرارتی از رزین GS-300 استفاده شد . شرایط مناسب استفاده از این رزین فراهم شد که منجر به حذف کامل یون های فرمات ، مالونات و اگزالات و کاهش یون های کلراید ، استات و سولفات شد.

توضیحات بیشتر