فایل ورد مقاله ارزيابي برخي شاخص هاي جوانه زني در سه اکوتيپ ريحان تحت شرايط تنش خشکي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله ارزيابي برخي شاخص هاي جوانه زني در سه اکوتيپ ريحان تحت شرايط تنش خشکي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله ارزيابي برخي شاخص هاي جوانه زني در سه اکوتيپ ريحان تحت شرايط تنش خشکي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله ارزيابي برخي شاخص هاي جوانه زني در سه اکوتيپ ريحان تحت شرايط تنش خشکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله ارزيابي برخي شاخص هاي جوانه زني در سه اکوتيپ ريحان تحت شرايط تنش خشکي :


محل انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
الهه میانجی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه، گروه زراعت، میانه، ایران
مهدی مهرپویان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه، گروه زراعت، میانه، ایران.
مهرداد اکبرزاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه، گروه زراعت، میانه، ایران.

چکیده:
به منظور ارزیابی برخی شاخص های جوانه زنی در سه اکوتیپ مختلف ریحان تحت شرایط تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلو کهای کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در سال 1392 انجام شد. اکوتیپ های اردستان، آذربایجان و برزاجان در چهار سطح تنش خشکی صفر به عنوان شاهد،2-، 6- و 10- مگاپاسکال مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد اثر اکوتیپ بر اکثر شاخص های جوان هزنی شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، متوسط زمان لازم برای جوانه زنی و متوسط سرعت جوانه زنی روزانه معنی دار بود. اثر متقابل سطوح تنش و اکوتیپ بر هی چیک از شاخ صها معن یدار نبود. با افزایش سطوح تنش خشکی کاهش معنی داری در شاخص های جوانه زنی بذور مشاهده گردید. شاخص هایی همانند درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی در اکوتیپهای اردستان و آذربایجان نسبت به اکوتیپ برازجان از نظر درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی بالاتر بود.

توضیحات بیشتر